កំពង់ភ្លុក កន្លែងទេសចរណ៍ពេញនិយម

0
68

កំពង់ភ្លុក បានក្លាយជាកន្លែងទេសចរណ៍ទស្សនាព្រៃកោង និងថ្ងៃលិច ព្រមទាំងទិដ្ឋភាពផ្ទះអ្នកភូមិ ដែលត្រូវបានគេសាងសង់នៅលើទឹកនៃផ្ទៃបឹងទន្លេសាបដ៏ធំល្វឹងល្វែង និងជាកន្លែងដ៏មានសារសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ជាជម្រកដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពួកមច្ឆជាតិ។

 

 

LEAVE A REPLY