ក្រសួងទាំង៣ ប្រកាសថា ការពុលស្លាប់នៅក្រចេះ បណ្ដាលមកពីថ្នាំស្មៅ និងស្រាស

0
88

បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីពលរដ្ឋ ថា ក្រសួងទាំង៣ ដែលជាភ្នែកច្រមុះរបស់រដ្ឋាភិបាល បានស្រាវជ្រាវរកឃើញមូលហេតុស្លាប់ផ្សេងៗគ្នានោះ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភានេះ ក្រសួងឧស្សាកម្ម និងសិប្បកម្ម ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានរួមគ្នាចេញសេចក្ដីប្រកាសមួយ ថា ការពុលពលរដ្ឋស្លាប់១៣នាក់ និងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជាច្រើននាក់នោះ គឺបណ្តាលមកពីស្រាស មានជាតិមេតាណុលកម្រិតខ្ពស់ និងបណ្តាលមកពីថ្នាំស្មៅ និងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលហូរចូលទឹកព្រែកទេ និងអូរគគីរ។ 

LEAVE A REPLY