តារាកំប្លែងដ៏ល្បី អ្នកនាង ខ្ញុង ថា កំពង់សោមឥឡូវអ្វីៗថ្លៃខ្លាំងណាស់គ្មានលទ្ធភាពទេ!

0
83

បន្ទាប់ពីជនជាតិចិនបានចូលមករកស៊ីនៅខេត្តព្រះសីហនុ តារាកំប្លែងដ៏ល្បី អ្នកនាង ខ្ញុង ដែលទើបទៅលេងកំពង់សោមនៅថ្ងៃអុំទូក ថា កំពង់សោមឥឡូវអ្វីៗថ្លៃខ្លាំងណាស់ គ្មានលទ្ធភាពទេ។ អ្នកនាងថា ខ្មែរ ពិបាកទៅលេងកំពង់សោម ដោយសារសណ្ឋាគារថ្លៃ និងកន្លែងហូបចុកក៏ថ្លៃខ្លាំងណាស់។

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY