ព្រះពុទ្ធបង្ហាញហេតុ៦យ៉ាង នៃការបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់

0
102

ការស្រឡាញ់ មិនមែនសំដៅតែទៅលើស្នេហារវាងបុរសនិងនារីប៉ុណ្ណោះទេ តែសេចក្តីស្រឡាញ់ គឺចង់សំដៅលើការរាប់អាន និងការស្រឡាញ់រវាងបង និងប្អូន ប្រុស និងស្រី ឪពុកម្តាយ និងកូន មិត្តភក្តិ និងមិត្តភក្តិ។ល។ ព្រះពុទ្ធ បានប្រៀនប្រដៅថា មានហេតុចំនួន៦យ៉ាង ដែលបានបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់។ 

១) ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ជាពិសេស ពេលមានធុរៈ ឬអាសន្នគ្រាក្រ

២) ប្រើភាសាពីរោះរកគ្នា

៣) គិតល្អពីគ្នាទៅវិញទៅមក

៤) ចេះចែករំលែក

៥) មានសីលធម៌រស់នៅល្អ

៦) គំនិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នា

ប្រភព៖ «កម្រងពាក្យអប់រំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា» រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព        

 

LEAVE A REPLY