ព្រះពុទ្ធ៖៨ចំណុចរបស់ប្តីអន់ ធ្វើឲ្យប្រពន្ធមើលងាយ

0
50

ស្វាមីអន់ គឺតែងតែប្រពន្ធមើលងាយ។ ព្រះពុទ្ធសាសនា បានកត់សម្គាល់ថា ប្តីអន់ មានលក្ខណៈ៨យ៉ាង៖

១. ល្ងង់  ២. ក្រ  ៣. ឈឺច្រើន  ៤. ប្រមឹក  ៥. ចាស់ពេក  ៦. ខ្ជិល   ៧. ធ្វើការងារធ្វេសប្រហែល  និង៨. មិនអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ភរិយា៕

ប្រភព៖ កម្រងពាក្យអប់រំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព

LEAVE A REPLY