ព្រះពុទ្ធ៖ ពុទ្ធសាសនិក មិនត្រូវងប់ងល់ជាមួយអប្បិយជំនឿ

0
144

ព្រះពុទ្ធទូន្មានថា អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលល្អ គឺត្រូវប្រព្រឹត្តទង្វើ៥យ៉ាងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន៖

១) មានសទ្ធាជ្រះថ្លា ជឿជាក់ចំពោះទង្វើល្អ

២) មានសីលធម៌ក្នុងការរស់នៅ

៣) មិនងប់ងល់នឹងអប្បិយជំនឿ

៤) ជឿជាក់លើកម្មផល

៥) មិនបូជាអ្នកបួសក្រៅសាសនា

ប្រភព៖ «កម្រងពាក្យអប់រំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា» រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព     

LEAVE A REPLY