ព្រះពុទ្ធ៖ «មេល្អ»មានលក្ខណៈ៥យ៉ាង

0
68

មេ គឺចង់សំដៅលើអ្នកគ្រប់គ្រង ឬអ្នកដឹកនាំ។ តើមេល្អ ត្រូវមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះ? ព្រះពុទ្ធសាសនា បានសម្គាល់ថា មេល្អមានលក្ខណៈ៥យ៉ាង៖

១) ចេះចាត់ចែងការងារទៅតាមសមត្ថភាព

២) ផ្តល់ប្រាក់ខែសមរម្យ

៣) ឲ្យកូនចៅឈប់សម្រាកតាមការគួរ

៤) ផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែម

៥) ផ្តល់សុវត្ថិភាពការងារ និងជួយមើលជំងឺ

ប្រភព៖ កម្រងពាក្យអប់រំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព

LEAVE A REPLY