ព្រះពុទ្ធ៖ អ្នករៀន មាន៤ប្រភេទ

0
36

ភ្នំពេញ៖  អ្នកសិក្សា គឺមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។ ដោយឡែក ព្រះពុទ្ធ បានបែងចែកអ្នករៀនជា៤ប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

១) ឆាប់យល់ ឆាប់ចេះ ឆាប់ចាំ(រៀនតិច តែឆាប់ចេះ)

២) ទាល់តែមានការពន្យល់ពិស្តារ(រៀនច្រើន  ឆាប់ចេះ)

៣) ត្រូវមានអ្នកជួយជាប្រចាំ(រៀនច្រើន យូរចេះ)

៤) ល្ងង់ខ្លៅ រៀនមិនទៅមុខ(រៀនតិច យូរចេះ)

ប្រភព៖ កម្រងពាក្យអប់រំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព 

LEAVE A REPLY