ភ្លៀងជិតបុណ្យអុំទូកហ្មង អ្នកមានគម្រោងទៅខេត្តឆ្ងាយ បោះតង់…សូមប្រយ័ត្ន!

0
59

បើតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញថា ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ និងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន។

LEAVE A REPLY