វិធីធ្វើសមាធិតាមក្បូនព្រះពុទ្ធសាសនា-How to Meditation Buddhism

0
133

ការធ្វើសមាធិ បានជួយទាំងសុខភាពផ្លូវកាយ និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ ព្រះគ្រូមុនីចរិយាវង្ស ហ៊ុន ខេមរា​ ទីប្រឹក្សាពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានសង្ឃដីកាថា ការធ្វើសមាធិតាមក្បូនព្រះពុទ្ធសាសនាមានច្រើនរបៀប ប៉ុន្តែ ឥរិយាបថដែលមានប្រសិទ្ធភាព គឺការអង្គុយពែនភ្នែក។ ចង់ដឹងថា ពីរៀបធ្វើសមាធិតាមក្បូនព្រះពុទ្ធសាសនា សូមអញ្ជើញស្តាប់បទសម្ភាសរបស់លោក ស សំណព្វ អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ Sok Sao News ជាមួយព្រះតេជគុណ ហ៊ុន ខេមរា ខាងក្រោមនេះ៖

LEAVE A REPLY