អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី៣ថ្ងៃនៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាល

0
137
អគ្គិសនី

អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥-២៧ ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨។ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃទី២៣ ឧសភានេះ។បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលនេះ ការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនេះ គឺដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានាមួយចំនួន។

សូមពិនិត្យពេលវេលា និងទីតាំងផ្អាកចរន្ដខាងក្រោមនេះ៖

=>សូមជួយlike PageFacebook ដែលមានឈ្មោះថា «Sok Sao News» ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹង ព័ត៌មាន និងការកម្សាន្ដ។ សូមអរគុណ។

LEAVE A REPLY